OZAVEŠČANJE

Pomembno poslanstvo Društva onkoloških bolnikov Slovenije je ozaveščanje o raku. Društvo v ta namen izvaja različne aktivnosti, ki so namenjene tako bolnikom kot tudi najširši javnosti. Z akcijami ozaveščanja povečujemo zavedanje o tej bolezni, opozarjamo na dejavnike tveganja in promoviramo zdrav življenjski slog.

Print Friendly, PDF & Email
MENU