Postanite član

Članstvo v društvu je prostovoljno. Za včlanitev izpolnite pristopno izjavo na spletni strani društva. Prejeli boste člansko izkaznico, društveno glasilo Okno, ki jih tekoče obvešča o delu društva in programih, v katerih lahko sodelujete, po naročilu pa tudi brezplačne publikacije.

Naši člani so vabljeni na skupščino, ki je najvišji organ društva, kjer lahko volijo in so voljeni v organe društva, vabljeni so tudi na nekatera druga strokovna predavanja, prireditve in družabne dogodke.

 

Vaše osebne podatke v evidenci članstva bomo vodili samo za potrebe društva v skladu z zakonom in s pravilnikom, ki urejata varovanje osebnih podatkov.

Status članstva
Print Friendly, PDF & Email