Poslanstvo

Namen društva je prispevati k celostni obravnavi bolnikov z rakom, jim nuditi oporo, razvijati prostovoljno delo in samopomoč, širiti znanje o raku in krepitvi zdravja, ozaveščati bolnike o pomembnosti aktivnega sodelovanja pri zdravljenju in rehabilitaciji, jih seznanjati o njihovih pravicah in jih tudi zagovarjati.

 

Aktivnosti / programi

S psihosocialnimi programi in s prostovoljnim delom v organizirani samopomoči Pot k okrevanju društvo dopolnjuje celostno oskrbo bolnikov in jih vzpodbuja na poti njihovega okrevanja. Društvo v ta namen organizira šolanje prostovoljcev za individualno in skupinsko delo.

V pisarni na sedežu društva smo vam vsak dan na voljo za splošne informacije in nasvete. Vnaprej pa se lahko dogovorite za osebni pogovor s prostovoljcem/ko ali strokovnjakom kot tudi za vključitev v skupino za učenje sprostitve po Simontonovi metodi ali druge interesne dejavnosti (Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, dobslo@siol.net, 01 430 32 63).

Publikacije društva

Okno – glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije izhaja že od leta 1987, dvakrat letno v nakladi 8.000/9.000 izvodov. Glasilo ciljne javnosti seznanja o dejavnostih društva, z novostmi iz domovine in tujine na temo zdravljenja različnih oblik raka; strokovnjaki, ki sodelujejo z uredništvom revije, pripravljajo različne članke z vsebinami, ki so pomembne za bolnike in njihove svojce. Bolniki aktivno sodelujejo s svojimi pričevanji in izkušnjami, ki jih na ta način delijo z drugimi. Vse vsebine so namenjene informiranju in ozaveščanju o tej bolezni ter vzpodbujanju k aktivnemu sodelovanju pri zdravljenju in okrevanju.

Ob vsakem izidu glasila Okno, je celotna vsebina dostopna tudi v elektronski obliki na spletni strani društva. Povezavo na glasilo najdete tukaj.

Z zbirkami knjižic Dobro je vedeti, Vodniki in Povezave želimo širiti znanje o posameznih vrstah raka in svetovati bolnikom, da bi laže obvladovali bolezenske težave. Povezavo na posamezne izdaje najdete tukaj.

Print Friendly, PDF & Email