O RAKU

Rak je bolezen, za katero je značilna nenadzorovana delitev celic. Delitev celic je v človeškem organizmu normalen proces, vendar le toliko, kolikor je to potrebno za normalno, fiziološko obnavljanje starajočih se celic. Pri rakavih celicah pa se delitev ne ustavi, zaradi nenadzorovane delitve se spremenjene rakave celice pogosto razraščajo v okoliško tkivo, prek krvnih ali limfnih žil pa se lahko razširijo (metastazirajo) tudi v oddaljene organe.

Moja izkušnja z rakom

Spoprijemanje z rakom in njegovim zdravljenjem pogosto spremljajo številni čustveni odzivi: strah, brezup, jeza, žalost, občutek krivde in nemoči. S tem so se soočali tudi naši člani in njihovi bližnji. O svoji izkušnji so spregovorili, da bi spodbudili in opogumili druge bolnike. V kratkih video pričevanjih pripovedujejo tudi o tem, kaj jim je bilo v pomoč, kaj so pogrešali, kako je bolezen spremenila njihova življenja in kako danes gledajo na to izkušnjo.

POT K OKREVANJU

Program »Pot k okrevanju« zajema ključne dejavnosti, ki jih društvo namenja obolelim za rakom. Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom vključuje individualno in skupinsko samopomoč. Z vrsto dodatnih dejavnosti v sodelovanju s strokovnjaki nudimo široko podporo vsem bolnikom z rakom in njihovim svojcem.

ONKOFON

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije omogoča brezplačno telefonsko svetovanje in pogovor za bolnike z rakom in njihove bližnje. OnkoFON  je dosegljiv na telefonski številki 080 23 55, vsak dan med 9. in 17. uro. Na klice odgovarja več kot 20 strokovno usposobljenih prostovoljcev z osebno izkušnjo raka in strokovnjakov, ki dobro poznajo in razumejo stiske bolnikov. Pomoč bolnikom izvajajo prostovoljci z osebno izkušnjo raka v okviru programa Pot k okrevanju, za kar so tudi posebej usposobljeni. Poleg njih so bolnikom na voljo tudi strokovnjaki psihologi in psihoonkologinja.

 

 

OZAVEŠČANJE

Pomembno poslanstvo Društva onkoloških bolnikov Slovenije je ozaveščanje o raku. Društvo v ta namen izvaja različne aktivnosti, ki so namenjene tako bolnikom kot tudi najširši javnosti. Z akcijami ozaveščanja povečujemo zavedanje o tej bolezni, opozarjamo na dejavnike tveganja in promoviramo zdrav življenjski slog.

Projekt: Pravi moški skrbi zase,  Facebook