O RAKU

Rak je bolezen, za katero je značilna nenadzorovana delitev celic. Delitev celic je v človeškem organizmu normalen proces, vendar le toliko, kolikor je to potrebno za normalno, fiziološko obnavljanje starajočih se celic. Pri rakavih celicah pa se delitev ne ustavi, zaradi nenadzorovane delitve se spremenjene rakave celice pogosto razraščajo v okoliško tkivo, prek krvnih ali limfnih žil pa se lahko razširijo (metastazirajo) tudi v oddaljene organe.

POT K OKREVANJU

Program »Pot k okrevanju« so ključne dejavnosti, ki jih društvo namenja obolelim za rakom. »Pot k okrevanju« je organizirana samopomoč bolnikov z rakom, ki vključuje individualno in skupinsko samopomoč. Zaradi specifičnih potreb se bolniki lahko povežejo po vrstah obolenja, da bi lahko tako še bolj učinkovito razvijali samopomoč.

PROJEKTI OZAVEŠČANJA

Poslanstvo Društva onkoloških bolnikov Slovenije je tudi ozaveščanje o raku. Društvo prav zato izvaja različne aktivnosti, ki so namenjene najširši javnosti; s temi aktivnostmi društvo povečuje zavedanje o tej bolezni in opozarja na dejavnike tveganja.