O RAKU

Rak je bolezen, za katero je značilna nenadzorovana delitev celic. Delitev celic je v človeškem organizmu normalen proces, vendar le toliko, kolikor je to potrebno za normalno, fiziološko obnavljanje starajočih se celic. Pri rakavih celicah pa se delitev ne ustavi, zaradi nenadzorovane delitve se spremenjene rakave celice pogosto razraščajo v okoliško tkivo, prek krvnih ali limfnih žil pa se lahko razširijo (metastazirajo) tudi v oddaljene organe.

POT K OKREVANJU

Program »Pot k okrevanju« zajema ključne dejavnosti, ki jih društvo namenja obolelim za rakom. Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom vključuje individualno in skupinsko samopomoč. Z vrsto dodatnih dejavnosti v sodelovanju s strokovnjaki nudimo široko podporo vsem bolnikom z rakom in njihovim svojcem.

OZAVEŠČANJE

Pomembno poslanstvo Društva onkoloških bolnikov Slovenije je ozaveščanje o raku. Društvo v ta namen izvaja različne aktivnosti, ki so namenjene tako bolnikom kot tudi najširši javnosti. Z akcijami ozaveščanja povečujemo zavedanje o tej bolezni, opozarjamo na dejavnike tveganja in promoviramo zdrav življenjski slog.

Projekt: Pravi moški skrbi zase,  Facebook