Pravi moški skrbi zase

Poslanstvo Društva onkoloških bolnikov Slovenije je tudi ozaveščanje o raku. Društvo prav zato izvaja različne aktivnosti, ki so namenjene najširši javnosti; s temi aktivnostmi društvo povečuje zavedanje o tej bolezni in opozarja na dejavnike tveganja.

Posebej ranljiva ciljna skupina v Sloveniji so moški. Podatki Registra raka RS kažejo, da v Sloveniji moški pogosteje zbolevajo za rakom in da je umrljivost višja kot v drugih evropskih državah. Prav njim je namenjena akcija ozaveščanja »Pravi moški«, ki jo podpirata tudi Onkološki Inštitut Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS.

Komunikacijska akcija, ki je bila v nacionalnih medijih prvič izpeljana leta 2016, ima namen, da moško populacijo dodatno ozavesti in spodbudi. Moški naj postanejo bolj pozorni na telesne spremembe in naj se pravočasno odločijo za obisk zdravnika, predvsem pa naj živijo bolj zdravo in se izogibajo škodljivim razvadam.

S finančno pomočjo različnih podjetij, ki so družbeno odgovorna, z naklonjenostjo medijev in s prijazno podporo ambasadorjev (Aleksander Mežek, Janez Dolinar, Ana Dolinar Horvat in Marjan Doler) je bila prvič izpeljana komunikacijska akcija zelo dobro sprejeta v najširši slovenski javnosti.

Več o akciji si lahko pogledate na www.izogniseraku.si. Ali na facebook strani Pravi moški.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU