Javni zdravstveni zavodi – bolnišnice in inštituti

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Na zastopnika se lahko obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih storitev in vsakdo, ki potrebuje osnovne informacije, strokovno pomoč ali konkretne usmeritve.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. 

Kontakte do zastopnikov po regijah najdete na tej povezavi.

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ. Tako ni del mehanizma oblasti, ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.Pri svojem delu se odziva tako na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, kot tudi v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti ali v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov.

Več o Varuhu človekovih pravic RS

Print Friendly, PDF & Email