Društva bolnikov in druge humanitarne organizacije

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije opravlja naloge s področja javnega zdravja, zdravstvenega varstva, ekonomike javnega zdravstva in investicije v javno zdravstvo.

Več o ministrstvu za zdravje

Državni program obvladovanja raka (DPOR) je celovit program ukrepov in dejavnosti za obvladovanje raka v Republiki Sloveniji. Potrdila ga je Vlada Republike Slovenije. Za spremljanje izvajanja njegovih ciljev je minister za zdravje imenoval programski svet DPOR in koordinatorja DPOR, ki usklajuje dejavnosti, opredeljene v DPOR.

Več o portalu DPOR

SLORA je spletni portal z epidemiološkimi podatki o raku v Sloveniji in z dostopom do podatkovnih zbirk o raku po svetu.

Več o portalu SLORA 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s svojimi 10. območnimi enotami izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe.

Več o ZZZS

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji, ima 9 območnih enot in 3 izpostave. Njegova dejavnost tako ali drugače zadeva vsakega odraslega prebivalca RS in posredno tudi njegove družinske člane.

Več o ZPIZ

Zdravniška zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija, ki ščiti in zastopa poklicne, socialne in ekonomske interese članov, skrbi za ugled in čast zdravniškega poklica ter izpolnjevanje zdravniških dolžnosti.

Več o Zdravniški zbornici

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je bila ustanovljena leta 1998 z namenom, da financira oz. sofinancira izvajanje posebnih socialnih programov ter storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, kot tudi njihovo delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje.

Več o FIHO

Print Friendly, PDF & Email