Društva bolnikov in druge humanitarne organizacije

Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojke, posameznike in strokovne inštitucije v Sloveniji v boju proti raku dojk.
Glavni cilj je zagotoviti vsem ženskam enake možnosti za zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje optimalno zdravljenje.

Več o združenju Europa Donna

Slovensko društvo HOSPIC – celostna oskrba umirajočih bolnikov in svojcev na domu.
“V hospicu lahko pomagamo takrat, ko v medicini pravijo, da ni več pomoči.”

Več o društvu HOSPIC

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije združuje invalide s trajno kolo, ileo in urostomo ter pauchom – črevesnim rezervoarjem; to je osebe, ki nosijo vrečko za blato ali urin. V 4 društvih s številnimi sekcijami delujejo tudi prostovoljci in stomaterapevti.

Več o društvu ILCO

Namen Društva bolnikov z limfomom je povezovanje bolnikov z limfomom, njihovih svojcev, prijateljev, znancev ter strokovnjakov s področja zdravljenja. Prizadevajo si za podporo bolnikom pri življenju z boleznijo ter ozaveščanje javnosti o limfomu.

Več o Društvu bolnikov z limfomom

Zveza slovenskih društev za boj proti raku združuje enajst regijskih društev. Namen društva je ozaveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom.

Več o Zvezi slovenskih društev za boj proti raku

Združenje Europacolon Slovenija deluje kot neprofitna in neodvisna organizacija civilne družbe, namenjena predvsem pomoči bolnikom z rakom debelega črevesa in danke. Združiti in povezati želijo bolnike, ki se ali s to boleznijo šele srečujejo ali pa so že uspešno zaključili zdravljenje, njihove svojce, zdravnike, politike in medije, skratka vse, ki se želijo vključiti v humanitarno organizacijo in se boriti proti bolezni, ki v postaja vse širši družbeni problem v evropskem in tudi slovenskem prostoru.

Več o Europacolon Slovenija

Društvo laringektomiranih Slovenije je enovito društvo, ki deluje na celotnem področju Slovenije. Društvo združuje laringektomirane člane kot tudi druge bolnike, katerih operativni posegi v požiralniku, grlu ali ustni votlini so imeli za posledico kakršno koli stopnjo telesne okvare.

Več o Društvu laringektomiranih Slovenije

Ustanova Mali vitez je fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka. Njihovo poslanstvo je ozdravljenim blažiti posledice zdravljenja, jim pomagati s tehničnimi pripomočki in jih podpirati, da bi pridobili izobrazbo, ustrezno svojim sposobnostim. Nudijo psihološko in medicinsko pomoč in rehabilitacijo. Prizadevajo si za pospeševanje raziskav poznih učinkov zdravljenja raka pri otrocih, da bi zdravili s čim manj škodljivimi posledicami.

Več o Ustanovi Mali vitez

 

Združenje L&L združuje bolnike, tako odrasle kot otroke, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki se zavzemajo za najsodobnejše oblike diagnosticiranja in zdravljenja limfoma, levkemije, plazmocitoma in drugih krvnih bolezni, za celostno oskrbo bolnika, za kakovostno življenje z boleznijo in po njej, za krepitev zdravja in zdrav način življenja.

Več o L&L, slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo

 

 

Print Friendly, PDF & Email