Javni zdravstveni zavodi – bolnišnice in inštituti

Onkološki inštitut Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter opravlja pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije za celotno Slovenijo.

Več o Onkološkem inštitutu

Publikacije Onkološkega inštituta

Klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. Konec leta 2001 je bilo v Kliničnem centru več kot 6000 zaposlenih in več kot 2000 bolniških postelj. Te številke uvrščajo Klinični center med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

Več o Kliničnem centru

Klinike Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo (KOPA) se drži z dolgoletno tradicijo pridobljen sloves vrhunske slovenske klinike za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi. Stavba bolnišnice je spomeniškovarstveno zaščitena.

Več o Kliniki Golnik

Splošna bolnišnica Celje ve kaj hoče; svojih ciljev se loteva temeljito in domišljeno. Njihove ambicije niso majhne. Želijo dosegati vrhunska evropska merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice, v njeni organizaciji in informatiki. Bolnišnica Celje je trenutno edini center v Sloveniji, kjer zdravijo raka prostate z robotsko vodeno kirurgijo.

Več o Splošni bolnišnici Celje

Splošna bolnišnica Izola (SBI) opravlja zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Poslanstvo SBI je skrb za zdravje občanov za širše področje Primorske. Dejavni so tudi na področju preventive, osveščanja in svetovanja prebivalstvu za zdrav način življenja.

Več o Splošni bolnišnici Izola

Bolnišnica “Dr. Franca Derganca” je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Skrb posveča posodabljanju bolnišničnih prostorov in opreme, uvajanju sistema kakovosti in učenju osebja za boljše delo in medsebojne odnose.

Več o Splošni bolnišnici Nova Gorica

Splošna bolnišnica Maribor je bila ustanovljena 1. decembra 1799 in se je v 200-letni zgodovini razvila v visoko strokovno ustanovo, ki zagotavlja zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni.

Več o UKC Maribor

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni. Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo do kvalitetnih zdravstvenih storitev s končnim ciljem: ozdravljen in zadovoljen bolnik.

Več o Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev novomeške, črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške občine, z nekaterimi dejavnostmi pa pokriva tudi del brežiške in sevniške občine.

Več o Splošni bolnišnici Novo mesto

URI – Soča izvaja celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz. rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino.

Več o URI – Soča

Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

Več o Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije

Print Friendly, PDF & Email