RARECAREnet

Publikacija je bila izdana ob strokovnem srečanju RARECAREnet na temo redkih rakov. Podaja osnovne informacije o skupnem iskanju in raziskovanju ustreznih rešitev pri premagovanju težav ob redkih rakih. Potrebno je širše mednarodno sodelovanje in povezovanje, med bolniki pa širjenje informacij, prilagojenih njihovim potrebam.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU