Cepljenje onkoloških bolnikov proti COVID-19 je pomembno za obvladovanje raka v času pandemije

Strokovna direktorica, Izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med. je na nedavni novinarski konferenci podala naslednje stališče v zvezi s cepljenje onkoloških bolnikov proti COVID-19:

Onkologi se zavedamo, da so naši bolniki še posebej ranljivi za okužbo s COVID-19 in tudi potek koronavirusne bolezni. Poleg tega ima okužba s COVID-19 pri bolniku z rakom praviloma za posledico zamik ali prekinitev onkološkega zdravljenja, kar lahko vodi v slabši izid bolezni. Cepljenje je zato za naše bolnike ključnega pomena, onkologi ga priporočamo vsem, še posebej tistim, ki so za rakom zboleli v zadnjem letu. Takojšnje cepljenje še posebej svetujemo hemato-onkološkim bolnikom, ne glede na to, kdaj so zboleli, in bolnikom na kemoterapiji in imunoterapiji, bolnikom s pljučnim rakom na radikalnem obsevanju in nekaterim drugim, ki prejemajo zdravljenja, ki vplivajo na njihov imunski sistem. Prav tako je cepljenje izredno pomembno za zdravstvene delavce, ki delajo z onkološkimi bolniki, ter za svojce. S cepljenjem proti COVID-19 lahko zaščitimo bolnike z rakom, sebe in svoje bližnje in vsem nam omogočimo vrnitev v prej poznano svobodo.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU