Ženske s Celjskega na dodatne preiskave v programu DORA odslej v UKC Maribor

Maribor, Celje in Ljubljana, 12. november 2019 – Ženske, ki v okviru programa DORA opravljajo presejalno mamografijo v Zdravstvenem domu (ZD) Celje ali Splošni bolnišnici (SB) Celje in potrebujejo dodatne preiskave, bodo te od sedaj opravljale v presejalno-diagnostičnem centru (PDC) programa DORA v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. Doslej so dodatne preiskave opravljale na Onkološkem inštitutu Ljubljana, s širitvijo dela pa PDC DORA v UKC Maribor prevzema tudi dodatne preiskave za ženske s Celjskega. S tem se začenja polno delovanje presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor na področju dodatnih preiskav za ženske iz SV Slovenije, hkrati pa po dobrih desetih letih to pomeni tudi zaključek širitve programa DORA.

 

Delovanje programa DORA na Celjskem

Doslej so bile ženske, ki so opravile presejalno mamografijo v enem od celjskih presejalnih centrov (SB Celje in ZD Celje) in pri katerih sta zdravnika radiologa na mamografskih slikah dojk ugotovila spremembe, na dodatne preiskave povabljene v presejalno-diagnostični center programa DORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana, zdaj pa bodo v UKC Maribor.

V obeh centrih je bilo v letu 2018 skupaj poslikanih 8.651 žensk, v prvi polovici letošnjega leta pa 6.189, pri čemer je bila udeležba teh žensk v presejalnem programu več kot 75 %. Od začetka izvajanja programa DORA do konca junija 2019 so v programu DORA odkrili raka dojk pri več kot 80 ženskah s tega območja.

 

Dodatne preiskave v presejalno-diagnostičnem centru v UKC Maribor

Presejalno-diagnostični center programa DORA v UKC Maribor tako z razširitvijo opravljanja dodatnih preiskav za ženske, ki so imele mamografije v celjski bolnišnici in zdravstvenem domu, skladno s strateškim načrtom programa DORA zaključuje postopno širitev obsega dela do načrtovane polne pokritosti. Onkološki inštitut Ljubljana je kot nosilec programa DORA septembra letos po pregledu kazalnikov kakovosti o delu PDC programa DORA v UKC Maribor ugotovil, da center deluje dobro in v skladu z evropskimi smernicami kakovosti. Danes tako PDC v UKC Maribor z izvajanjem dodatnih preiskav pokriva populacijo 111.340 žensk v starosti 50–69 let, ki so vključene v presejalni program DORA, kar predstavlja približno 40 % ciljne populacije programa, ostali del pa pokriva Onkološki inštitut Ljubljana.

PDC razpolaga z ustreznimi prostori, specifično medicinsko opremo in visoko usposobljenim osebjem za delo v PDC programa DORA. V UKC Maribor je zagotovljeno tudi celovito zdravljenje raka dojk (kirurško zdravljenje, sistemsko zdravljenje, obsevanje) in možnost rekonstrukcije dojke po operaciji.

V PDC programa DORA v UKC Maribor že od decembra 2018 opravljajo dodatne preiskave za ženske iz SV Slovenije, ki so mamografijo opravile v enem od presejalnih centrov v slovenjgraški, murskosoboški in ptujski bolnišnici ali v Zdravstvenem domu Maribor oz. v UKC Maribor. Od začetka delovanja do konca junija letos so po začasnih podatkih na dodatne preiskave v presejalno-diagnostični center programa DORA v UKC Maribor povabili 426 žensk, pri 47 so odkrili raka dojk.

 

Cilj programa DORA je z zgodnjim odkrivanjem raka dojk za 25 % do 30 % zmanjšati umrljivosti žensk med 50. in 69. letom za to boleznijo. Z mamografijo v programu DORA odkrivajo majhne rake, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno. Sodelavci programa DORA zato ženskam svetujejo, da se redno udeležujejo mamografije in da si med dvema zaporednima mamografijama z normalnim izvidom redno mesečno pregledujejo dojke.

Dodatne preiskave v presejalno-diagnostičnem centru DORA v UKC Maribor
Print Friendly, PDF & Email

 

MENU