V ospredju delovanja društva je pomoč bolniku

20. marca je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije na letni skupščini obravnavalo poročilo o delu društva v preteklem letu in začrtalo plan dela za naprej. Skupščino so pozdravili državna sekretarka Ministrstva za zdravje RS Jožica Maučec Zakotnik, generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana ga. Zlata Štiblar Kisić in koordinator Državnega programa za obvladovanje raka prof. dr. Branko Zakotnik.

Člani društva so izpostavili, da je rak v Sloveniji vse večji javno zdravstveni problem. Po podatkih Registra raka RS je v Sloveniji leta 2014 živelo 98.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni; na novo pa jih zboli skoraj 14.000. Napovedi kažejo, da bo število obolelih še naraščalo, obenem pa se z novimi zdravili odpirajo možnosti daljšega preživetja in kakovostnejšega življenja z boleznijo. Zato je toliko bolj oportuno vprašanje, ki se postavlja pred organizacijo; Kako živeti z rakom.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije si kot odgovor na to vprašanje prizadeva zagotoviti bolnikom z rakom psihosocialno podporo, ki jo nudijo prostovoljci, z lastno izkušnjo raka. Načelo samopomoči temelji na dejstvu, da si ljudje z enako izkušnjo bolezni in s podobnimi težavami najlažje zaupajo svoje stiske in učinkovito nudijo oporo. Z empatijo in razumevanjem si lahko v skupinah za samopomoč in/ali individualnem svetovanju programa Pot k okrevanju uspešno izmenjujejo izkušnje in komplementarno dopolnjujejo zdravstveno oskrbo. V ta namen delujejo posebej usposobljeni prostovoljci/ke in strokovnjaki.

Državni programa za obvladovanje raka 2016 – 2020 predvideva vrsto ukrepov, znotraj katerih ima civilna družba in s tem tudi naše društvo pomembno mesto, saj s svojim znanjem, podporo bolnikom in s prostovoljnim delom pripomoremo, da se breme raka lažje obvladuje. Tako bo društvo tudi v letu 2018 še naprej uresničevalo svoje poslanstvo v okviru programov, ki potekajo znotraj društva in sicer: Pot k okrevanju, Publikacije, Spletna svetovalnica in Ozaveščanje v okviru katerega poteka vseslovenska akcija Pravi moški, ki širi znanje o rakih pri moških in preventivi.

V letošnjem letu si je društvo zadalo za cilj tudi uresničitev delovanja INFO centra v društvenih prostorih, delovanje nove spletne strani, ki stremi k hitrejšemu načinu nudenja pomoči bolnikom in njihovim svojcem, tudi s pomočjo hitrejše dostopnosti do prostovoljcev in strokovnjakov. Na novi spletni strani bodo uporabniki našli odgovore na pogosto zastavljena vprašanja in se seznanjali z strokovnimi informacijami, ki so zbrane v obsežni zbirki Publikacije.

Tudi v letošnjem letu bomo intenzivno poglabljali sodelovanje s partnerskimi organizacijami, kot so Sindikat Policistov, Gasilska zveza Slovenije, MORS , Planinska zveza Slovenije, Zveza gorskih vodnikov Slovenije ipd., ne le v okviru projekta Pravi moški ampak v iskanju sinergij delovanja znotraj civilne družbe. Ravno tako vidimo veliko priložnost v povezovanju s sorodnimi društvi, ki delujejo na področju pomoči bolnikom z rakom, kot tudi širše. Zavedamo se, da lahko tesneje povezani delujemo močnejše, bodisi pri realizaciji posameznih programov, kot pri uresničevanju zdravstvene politike in uveljavitvi pravic bolnikov.

Predsednica društva, Ana Žličar je na skupščini poudarila: »Tudi v letu 2018 bo v središču pozornosti našega društva pomoč onkološkim bolnikom z vsemi stiskami, ki jih bolezen prinaša in kakovost njihovega življenja v času zdravljenja in tudi po končanem zdravljenju

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU