Prvič v Sloveniji – tečaj elektrokemoterapije kožnih in globokoležečih tumorjev za zdravnike

Ljubljana, 23.10.18 – Na Onkološkem inštitutu Ljubljana poteka dvodnevni tečaj elektrokemoterapije kožnih in globoko ležečih tumorjev, in sicer v organizaciji Evropskega združenja za onkološko kirurgijo (ESSO) skupaj z Onkološkim inštitutom in UKC Ljubljana. Tečaja se udeležujejo zdravniki iz Italije, Nemčije, Hong Konga, Romunije, Izraela, Anglije ter Avstrije. Elektrokemoterapija je dodatna metoda učinkovitost onkološkega zdravljenja, uporabljajo pa jo v številnih onkoloških centrih v Evropi.

Elektrokemoterapijo so sprva uporabljali za zdravljenje kožnih tumorjev, leta 2014 pa so bili naši znanstveniki in zdravniki tudi prvi, ki so to metodo začeli uporabljati za globoko ležeče rakave tumorje, zasevke na jetrih. Pred dvemi leti pa so skupaj s kolegi iz UKC Ljubljana zdravili tudi primarne jetrne tumorje. Na tokratnem tečaju želijo znanje in izkušnje prenesti na kolege iz tujine, ki se poleg teoretičnega dela udeležujejo tudi praktičnega prikaza elektrokemoterapije na pacientih. Prvi dan tečaja je bilo predstavljeno zdravljenje na bolniku s kožnim tumorjem, danes pa intraoperativno zdravljenje jetrnih tumorjev.

Elektrokemoterapija je metoda, pri kateri dobi bolnik najprej citostatik, nato pa se v tumor vstavijo elektrode, po katerih vanj pošiljajo električne pulze. Zaradi električnega toka se odprejo pore v tumorskih celicah, ki tako postanejo prepustnejše za citostatik. Za učinkovito zdravljenje zadostuje manjša količina zdravila in zato stranskih učinkov praktično ni, terapija pa se lahko tudi večkrat ponavlja. Metoda je dosegla širšo uporabno vrednost za zdravljenje kožnega raka, melanoma, rakov glave in vratu, uporabljajo pa jo tudi v veterinarski medicini.

»Učinkovitost zdravila se v primerjavi z drugimi standardnimi metodami zaradi električnih impulzov poveča tudi večtisočkrat. Elektrokemoterapija se tako pojavlja kot alternativna metoda kirurgiji pri kožnih tumorjih, s tem da je enostavno izvedljiva in ima dober kozmetični učinek«, pojasnjujeta dr. Ibrahim Edhemović ter prof. dr. Gregor Serša z OI, glavna organizatorja tečaja. Tudi v primerjavi s kirurgijo je manj zahtevna, saj ni vedno potrebna splošna anestezija, po posegu ni nobene rane, le krasta.

Domači strokovnjaki so med pionirji te metode in so s svojim znanjem in prispevkom v samem svetovnem vrhu.

Pripravil: Janez Platiše
Foto: Onkološki inštitut Ljubljana
Vir: Onkološki inštitut Ljubljana

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU