Predlog zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije se pridružuje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Onkološkemu inštitutu Ljubljana in Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, ki odločno nasprotujejo sprejetju Predloga zakona o spremembah zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katerim skupina poslancev predlaga, da se uvedba enotne embalaže zamakne za tri leta, zato bi ukrep stopil v veljavo 1. januarja 2023 namesto 1. januarja 2020.

V Sloveniji vsako leto zaradi tobaka umre več kot 3.000 prebivalcev, ker je več, kot je smrti zaradi vseh nezgod (vključno s prometnimi), samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj. V Sloveniji je tobak med vodilnimi prepričljivimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava leta življenja ter vzrok številnih prezgodnjih smrti. Zaradi tobaka umirajo prebivalci Slovenije v aktivni dobi, saj lahko vsako šesto smrt pri prebivalcih, starih 59 let ali manj, pripišemo prav tobaku.

Enotna embalaža je učinkovit javno zdravstveni ukrep, kar potrjujejo številni podatki iz literature in držav, ki so ukrep že uvedle. Ukrep enotne embalaže je že uzakonilo ali pa ga obravnavajo na vladi, oziroma je bila zanj podana politična obveza, v 39 državah sveta.

Več o odzivu omenjenih inštitucij, ki ga v celoti podpira tudi naše društvo, preberite na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU