Po prekinitvi zaradi epidemije se ponovno začenja slikanje žensk v programu DORA

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se bo po dvomesečni prekinitvi zaradi epidemije COVID-19 začel izvajati Državni presejalni program za raka dojk DORA. Program bo v omejenem obsegu najprej stekel na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI), ki je tudi upravljalec programa DORA, po ostalih presejalnih centrih programa DORA po Sloveniji pa s 1. junijem. Za zagotavljanje varnosti žensk in zaposlenih so v programu DORA pripravili posebne protokole za delovanje v poostrenih epidemioloških razmerah. Vse povabljene ženske bodo z vabilom na presejalno mamografijo prejele anketo o svojem zdravstvenem stanju, ki jo bodo morale izpolniti in jo podpisano prinesti s sabo na presejalno mamografijo. Zaradi zagotavljanja varne obravnave žensk je načrtovan večji razmik med termini, prilagojen bo tudi način dela. Zato bo obisk v presejalnem centru lahko nekoliko daljši, kot so ga ženske bile navajene v programu DORA. Pomembno je, da se ženske lahko udeležijo presejalne mamografije le, če nimajo znakov akutne okužbe dihal oz. drugih prehladnih obolenj. Na presejalno mamografijo bodo najprej povabili ženske, ki so jim zaradi epidemije odpovedali termin slikanja.

 

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja programa ob začetku ponovnega zagona programa DORA poudarja: »Pripravili smo posebne protokole, da se bo presejalni program DORA ob zagotavljanju varnosti v spremenjenih epidemioloških razmerah lahko enotno izvajal v celotni državi in s tem nadaljeval svoj prispevek k izboljšanju zdravja in kakovosti življenja žensk. Priporočamo, da se ženske odzovejo vabilu programa DORA in da se udeležijo presejalne mamografije tako, kot so to počele že doslej. V programu DORA pa bomo poskrbeli, da bo obravnava potekala v varnem in prijaznem okolju.«

 

Koraki presejalne mamografije v programu DORA prilagojeni varnostnim ukrepom

Ženska bo z vabilom na presejalno mamografijo prejela privolitveno izjavo in anketo o zdravstvenem stanju, ki naj ju podpisani prinese s seboj hkrati z vabilom.

Zdravstveno stanje žensk: Če ima ženska oz. je imela v zadnjih 14 dneh katerega od znakov akutne okužbe dihal oz. prehladnih obolenj, slikanja ne bo mogla opraviti. Za nov termin bo kontaktirala klicni center programa DORA na brezplačen telefon 080 27 28 ali prek e-pošte dora@onko-i.si.Če znakov okužbe ne bo imela, se bo presejalne mamografije udeležila ob predvidenem terminu.

Poseben režim pri vstopanju v presejalne centre programa DORA po Sloveniji

V zdravstveno ustanovo oz. presejalni center DORA bodo ženske vstopale prek vzpostavljenih vstopnih triažnih točk, kjer si bodo ob vstopu razkužile roke in namestile masko (če ne bodo imele svoje, jo bodo dobile na vstopni točki). Zdravstveno osebje bo ponovno preverilo zdravstveno stanje ženske, ob vstopu bo ženska oddala tudi izpolnjeno anketo o zdravstvenem stanju. Ženske prosijo za strpnost in upoštevanje navodil zdravstvenega osebja.

Na OI bo za ženske, ki prihajajo na slikanje v program DORA, vstopna točka v stavbi H s strani Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.

Varnostna razdalja in uporaba zaščitne opreme

Po sprejemu bo ženska do slikanja počakala v čakalnici, kjer bo poskrbljeno za ustrezno varnostno razdaljo med čakajočimi. Ves čas obiska presejalnega centra bo imela nameščeno zaščitno masko. V programu DORA priporočajo, da ženske pridejo na presejalno mamografijo ob naročeni uri. Radiološki inženirji, ki bodo opravljali mamografijo, bodo ustrezno zaščiteni (uporaba osebne varovalne opreme), izvajalo se bo tudi dodatno razkuževanje opreme in zračenje prostorov.

 

Potek dodatnih obravnav v primeru sumljivih sprememb v dojkah

Nekoliko spremenjen bo tudi potek dodatnih obravnav žensk, ki jih bodo poklicali v presejalno-diagnostični center programa DORA na OI oz. v UKC Maribor, če bodo zdravniki radiologi ugotovili spremembe v dojkah na mamografskih slikah. Pred dodatno obravnavo bo zdravstveno osebje predhodno žensko po telefonu anektiralo o zdravstvenem stanju, prav tako bodo ženskam rezultate dodatnih obravnav v času veljavnosti izrednih ukrepov v celoti sporočali po telefonu. Dodatne obravnave in tudi zdravljenje ob morebitni potrjeni diagnozi raka dojk bo potekalo normalno tako kot doslej po stopnji nujnosti obravnave.

 

Najprej bodo na presejalno mamografijo povabljene ženske, ki bi morale biti slikane v času epidemije

Do zaustavitve programa DORA, 16. marca, so dnevno na preventivno mamografijo po celi Sloveniji povabili okoli 700 žensk med 50. in 69. letom, na slikanje je prišlo 75 % povabljenih žensk, torej okoli 500 žensk. Ob ponovnem zagonu programa DORA bodo najprej povabljene ženske, ki bi morale biti slikane v času epidemije, vendar jim je bil termin odpovedan.

V programu DORA si bodo prizadevali čim prej nadoknaditi odpovedi slikanj, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za varno obravnavo in ob prilagajanju na aktualno epidemiološko situacijo v državi. Zato že načrtujejo prilagoditve organizacije dela, kot je več dodatnih terminov slikanja žensk, v dogovoru s posameznimi izvajalci programa DORA po Sloveniji. Izjemoma bo program DORA letos na večini lokacij po Sloveniji potekal tudi med poletjem, ko je običajno za nekaj tednov zaprl svoja vrata.

 

V programu DORA spodbujajo ženske k udeležbi na presejalni mamografiji

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, letno v Sloveniji za rakom dojk zboli preko 1300 žensk, preko 350 žensk pa umre. Lani so v programu DORA slikali 107.887 žensk in pri 625 odkrili raka dojk. Letos pa so od januarja do zaustavitve programa zaradi epidemije COVID-19 slikali 26.085 žensk in pri 149 odkrili raka dojk. V programu DORA z mamografijo odkrivajo majhne rake, ki jih ženska sama ali njen zdravnik s kliničnim pregledom še ne more zatipati. Odkrivanje majhnih rakov (manjših od 10 mm) pomeni večjo možnost ozdravitve. Prav tako je samo zdravljenje manj obsežno, kakovost življenja bolnic pa višja.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU