Spremenjen način dostopa do Onkološkega inštituta

Obveščamo vas, da je Onkološki inštitut za zagotavljanje varnosti onkoloških bolnikov zaradi trenutne epidemiološke situacije z dnem 27. 2. 2020 uveljavil omejen in nadzorovan dostop v bolnišnico, ki v tem trenutku ne bo vplival na obravnavo vaše onkološke bolezni. 

Vhod in izhod na Onkološki inštitut bo do nadaljnjega omejen samo na naslednjo vstopno točko:
STAVBA E – OB LJUBLJANICI (DOSEDANJI DOVOZ ZA REŠEVALCE), kjer bo nadzorna triažna točka.

Dostop v stavbo C je za bolnike možen prav tako le preko nadzorne triažne točke v stavbi E in nato preko kleti do stavbe C (prosimo, da sledite oznakam s puščicami).

Na nadzorni triažni točki bo prisotna varnostna služba.

Zaprti bodo vsi drugi vhodi na OI: sprednji in zadnji vhod v stavbo C, vsi vhodi v stavbo DEH razen omenjene nadzorne točke, vsi vhodi iz 2. kleti stavbe H in ostali pomožni vhodi.
Za vse omenjene zaprte izhode velja, da so v primeru evakuacije (požar…) prosti in prehodni.

DELOVANJE NADZORNE TRIAŽNE TOČKE

Na nadzorni triažni točki vas bo odgovorni zdravstveni delavec povprašal po znakih akutne okužbe dihal in glede vašega bivanja ali potovanja na območjih, kjer so zaznali več primerov okužb z novim koronavirusom.

Prosimo za vaše sodelovanje in upoštevanje navodil zdravstvenega osebja varnostne službe.

Vstop na OI je dovoljen le samim bolnikom, torej brez spremstva (reševalci, svojci…).

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU