Akti in organi društva

Akti društva:

Statut Društva onkoloških bolnikov Slovenije

Pravilnik programa Pot k okrevanju

Disciplinski pravilnik DOBSLO

Pravilnik o računovodenju DOBSLO

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov DOBSLO

 

Društvo ima naslednje organe:

 

Skupščina

Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče so za svoje delo odgovorni skupščini. Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora.

Člani organov društva so bili izvoljeni za 4-letni mandat (2021–2025) na redni letni skupščini v Ljubljani, 17. 6. 2021.

 

Predsednica društva: Ana Žličar

Podpredsednice društva: Breda Brezovar Goljar, Nataša Elvira Jelenc, Andreja Cirila Škufca Smrdel

Generalna sekretarka društva: Mirjam Zalar Ribič

 

Upravni odbor:

Ana Žličar, predsednica

Andreja Cirila Škufca Smrdel

Breda Brezovar Goljar

Nataša Elvira Jelenc

Marija Stopinšek

Marina Burjan

Marjan Doler

Milena Pegan Fabjan

 

Častna predsednica društva: Marija Vegelj Pirc

Častni člani društva: Štefka Kučan, Jaka Jakopič

 

Nadzorni odbor:

Marija Travner

Vida Merše

Marjana Rojnik

 

Častno razsodišče:

Marija Adamič

Faik Ajdarović

Marija Vugrinec

 

Strokovni svet:

dr. Simona Borštnar, dr. med., predsednica

dr. Jasna But Hadžič, dr. med.

prof. dr. Primož Strojan, dr. med.

 

Koordinacijski odbor programa Pot k okrevanju:
Breda Brezovar Goljar, predsednica

Jadranka Vrh Jermančič

Lidija Hutar

Marija Travner

Milena Pegan Fabjan

Tamara Andrašič

 

 

Print Friendly, PDF & Email