Okrog 40 % vseh rakov lahko preprečimo

Rak je ostaja in postaja vse bolj pomemben javno zdravstveni, socialni in ekonomski izziv sodobne družbe tudi v Evropi, kjer je rak danes drugi najpomembnejši vzrok smrti in eden vodilnih vzrokov
prezgodnje smrti. Okrog 40 % vseh rakov lahko preprečimo, najbolje preprečljivi raki, povezani s tobakom. Dr. Urška Ivanuš z Onkološkega inštituta Ljubljana, nova predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku izpostavlja, da ” imamo dovolj znanja, da lahko preprečimo okrog 40 do 50 odstotkov vseh rakov, in sicer z upoštevanjem 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku, ki so namenjena prav vsakemu izmed nas. In najbolje preprečljivi so prav raki, povezani s kajenjem. Ne le raki, tudi druge bolezni. Čeprav je pljučni rak najbolje prepoznana bolezen, ki jo povezujemo s kajenjem, več kot še enkrat toliko ljudi kot zaradi pljučnega raka umre zaradi drugih bolezni povzročenih s kajenjem.” Dr. Urška Ivanuš verjame, da bomo v Sloveniji živeli brez tobaka in takrat “bo to imelo za marsikoga nepredstavljive posledice, dobre posledice. V nekaj desetletjih skoraj ne bo več bolezni, povezanih s tobakom. Če se osredotočimo le na pljučnega raka, to pomeni da bo okrog 80 do 90 odstotkov manj ljudi zbolelo in umrlo s tem rakom, ki danes predstavlja kar 20-odstotni delež smrti zaradi vseh rakov. Manj bo pljučnega raka in drugih s kajenjem povezanih bolezni, manj bo trpljenja za bolne in vse, ki jih imamo radi.”

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU