Prednostne skupine za cepljenje proti COVID-19

Slovenska strategija cepljenja proti covid-19 se je na pobudo Onkološkega inštituta Ljubljana in tudi na predlog druženja slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET, da bi lahko bili onkološki bolniki čim prej cepljeni proti COVID-19, posodobila. Po novem, so v strategiji glede prednostnih skupin za cepljenje proti COVID-19 nekatere skupine onkoloških bolnikov uvrščene po prioriteti višje kot doslej:

 

Prednostne skupine za cepljenje:
–    zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih,
–    starejši od 80 let,
–    starejši od 75 let,
–    starejši od 70 let ter posebej ranljivi kronični bolniki* (ne glede na starost)
–    starejši od 65 let,
–    kronični bolniki**, stari od 18 do 64 let
–    starejši od 60 let,
–    nujne službe,
–    ostalo prebivalstvo.

 

*V definicijo posebej ranljivih kroničnih bolnikov (tik pred terapijo ali na določeni terapiji) so uvrščeni naslednji onkološki bolniki:
–    bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji
–    bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji
–    bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja
–    bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi
–    bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenj, ki vpliva na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP inhibitorji
–    bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih ali če prejemajo imunosupresivna zdravila.

 

** V skupino kroničnih bolnikov so uvrščeni vsi ostali onkološki bolniki, ki niso našteti kot posebej ranljivi kronični bolniki.

Predlog OI je bil delno upoštevan, zato se bodo prizadevanja v okviru širše strokovne razprave z ostalimi ustanovami, kjer obravnavajo onkološke bolnike še nadaljevala.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU