Pozitivni učinki celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov

Zaključki pilotne raziskave o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojk OREH (kratica za Onkološko REHabilitacijo), ki so jo izvedli na Onkološkem inštitutu kažejo, da so imele bolnice, ki so bile deležne celostne rehabilitacije, večjo kakovost življenja, manj težav in neželenih učinkov zdravljenja, krajšo bolniško odsotnost in manj invalidskega upokojevanja.

Celostna rehabilitacija vključuje aktivne postopke, s katerimi onkološkim bolnikom omogočimo najboljše telesno, duševno in socialno delovanje od diagnoze dalje. Celostna rehabilitacija zajema medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo ter poteka od postavitve diagnoze raka do vračanja bolnikov na delovno mesto oziroma v vsakdanje življenje.

Ta koncept postavlja v ospredje bolnice, ki imajo na voljo za pojasnila koordinatorko celostne rehabilitacije, ki s triažnimi vprašalniki redno preverja njihove individualne težave.  Za bolnice, vključene v raziskavo se je pokazalo kot neprecenljivo, da imajo na voljo zaupanja vredno strokovno osebo, ki je dostopna za pojasnila, tj. koordinatorko celostne rehabilitacije.

Zlatka Mavrič, koordinatorica v projektu OREH, in prof. dr. Nikola Bešić, dr. med.

 

Vodja raziskave OREH prof. dr. Nikola Bešić, dr. med. je ob predstavitvi rezultatov povedal, “Da je individualizirana celostna onkološka rehabilitacija za bolnice zelo koristna, saj izboljša kakovost življenja, zmanjša težave bolnic z rakom dojk in neželene učinke zdravljenja. Z analizo podatkov bolniških odsotnosti in invalidskih upokojitev smo pokazali tudi, da celostna rehabilitacija skrajšuje bolniško odsotnost (v povprečju za 50 dni), povečuje delovno zmožnost in zmanjša invalidsko upokojevanje bolnic.«

“V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije si želimo, da bi celostno oskrbo implementirali v proces zdravljenja in rehabilitacije za vse onkološke  bolnike, ne glede na to, v kateri ustanovi se zdravijo” je na predstavitvi poudarila predsednica, Ana Žličar.

Celotno poročilo raziskave OREH je dostopno na tej povezavi.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU