V društvu zaupamo stroki in znanosti, zato spodbujamo onkološke bolnike k cepljenju

Ana Žličar, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije smo z zaskrbljenostjo spremljali dvome in pomisleke o cepljenju proti COVID-19 v širši javnosti in tudi med našimi člani. Strokovno osebje OI si je že od pričetka izvajanja cepljenja v Sloveniji prizadevalo, da onkološkim bolnikom predstavijo in približajo zavedanje, kako pomembno je cepljenje za njih. Če bolnik z rakom zboli za COVID-19, lahko pride tudi do nezaželenega zamika v diagnostiki in zdravljenju onkološke bolezni, še posebej pri tistih, ki zbolijo s hudo obliko. Na naše veliko zadovoljstvo smo s skupnimi močmi odpravili mnoge pomisleke o primernosti in nujnosti cepljenja pri bolnikih. Mnogi, ki so se spopadali z dilemo za in proti, so se odločili in se cepili. Cepila sem se tudi sama in mnogi naši člani.

Odločitev za cepljenje proti COVID-19 pri onkoloških bolnikih temelji tudi na zaupanju do zdravstvenega osebja, ki jih zdravi in ki jim v najtežjih trenutkih vliva upanje in pogum za soočenje z rakom in za zdravljenje. Ni razloga, da temu istemu zdravstvenemu osebju ne bi zaupali tudi glede sporočil o nevarnosti, ki ga novi koronavirus predstavlja za zdrave ljudi in še posebej za onkološke bolnike, ter glede varnosti in učinkovitosti cepiv.

Zaupamo stroki in znanosti, ki bedi nad zdravjem prebivalstva, tudi onkoloških bolnikov. Hvala zdravnikom, medicinskim sestram in ostalemu zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta, da ste se cepili proti COVID-19 in da s tem skrbite tako za lastno zdravje kot tudi naše. Ste zgled in spodbuda tudi nam ostalim, da se cepimo. Zaupamo vam!

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU