Tudi UKC Maribor dobil program DORA

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je začel delovati presejalno-diagnostični center Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA. Center so slavnostno otvorili minister za zdravje Samo Fakin, generalni direktor UKC Maribor prof. dr. Vojko Flis in vodja programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec. Naše društvo je zastopala prostovoljka za individualno samopomoč bolnikov z rakom v Mariboru, Silva Krsnik, ki je ob otvoritvi povedala, da bo DORA v Mariboru ženskam močno v pomoč, tudi z vidika stroškov.  V UKC Maribor bodo postopoma začeli izvajati dodatne obravnave za ženske v širši regiji severovzhodne Slovenije, pri katerih bodo po presejalni mamografiji v programu DORA ugotovljene spremembe. Prav tako bodo ženske, ki jim bodo v PDC programa DORA Maribor odkrili raka dojk, zdravljene v UKC Maribor. Na začetku bo izvajanje dodatnih obravnav potekalo v manjšem obsegu in ob strokovni pomoči zdravnikov ter ostalega osebja z Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ki je nosilec programa DORA v Sloveniji, nato pa se bo obseg preiskav postopoma večal.  

Dva presejalno-diagnostična centra programa DORA za dodatne preiskave in zdravljenje raka dojk v Sloveniji

UKC Maribor je bil imenovan kot izvajalec zdravstvenih storitev dodatnih obravnav ob ustanavljanju Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA leta 2007. V UKC Maribor poteka slikanje žensk v okviru programa Dora od leta 2013. Leta 2015 je Onkološki inštitut skupaj z UKC Maribor začel intenzivno voditi postopke za vzpostavitev PDC programa DORA v UKC Maribor. V ta namen sta OI in UKC Maribor podpisala pogodbo, v kateri so bile podrobneje opredeljene zahteve in roki za vzpostavitev PDC programa DORA. OI je ob tem izvajal tudi izobraževanje vsega osebja, ki je bilo predvideno za PDC programa DORA v UKC Maribor. Novembra letos je UKC Maribor po pregledu vseh zahtev, ki so vključevale opremo, osebje in prostore ter ustrezna dovoljenja, dobil pozitivno zaključno poročilo o pridobitvi statusa PDC programa DORA.

Minister za zdravje Samo Fakin je na otvoritvi PDC programa DORA povedal: »S pričetkom delovanja presejalno-diagnostičnega centra v Mariboru je program DORA v celoti vzpostavljen v vsej Sloveniji. Povsod deluje skladno z najvišjimi standardi kakovosti. Pomembno je, da bodo tovrstne storitve ženskam iz severovzhodne Slovenije dostopne bližje domu. Od danes naprej bodo lahko ženske iz severovzhodne Slovenije v UKC Maribor opravile  mamografijo, če bo potrebno pa tudi dodatno diagnostiko in zdravljenje.«

 

Končana širitev programa DORA; cilj ostaja dolgoročno zmanjševanje umrljivosti zaradi raka dojk

»Po 10 letih, ko so v program zgodnjega odkrivanja raka dojk DORA vabljene vse slovenske ženske med 50. in 69. letom, smo izjemno veseli, da je UKC Maribor izpolnil vse zahteve za vzpostavitev PDC programa DORA. S tem bodo ženske iz severovzhodne regije, ki jim bomo po mamografiji v programu DORA odkrili spremembe na dojki, postopoma lahko opravljale dodatne preiskave v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA v UKC Maribor. Sprva bodo v UKC Maribor dodatne preiskave izvajali v delnem obsegu in v sodelovanju zdravnikov z OI, v naslednjih mesecih pa se bo število obravnav postopoma povečevalo. Z začetkom delovanja PDC programa DORA v UKC Maribor smo končali širitev programa DORA, kot je bila načrtovana pred 10 leti, in uspeli zagotoviti vse pogoje za nadaljnje izvajanje programa DORA v Sloveniji. Naš cilj ostaja osveščanje žensk, da se odzovejo na povabilo v 70 ali več odstotkih. S tem bomo uspeli doseči dolgoročni cilj – to je zmanjšanje umrljivosti žensk med 50. in 69. letom za rakom dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah,« je povedal vodja programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med.

 

Vsa ustrezna oprema in visoko usposobljeni zdravniki za dodatne preiskave in zdravljenje raka dojk v programu DORA

V PDC programa DORA v UKC Maribor so zdaj zagotovljeni ustrezni prostori, ki so ločeni od prostorov, kjer se izvaja slikanje asimptomatskih žensk, ter specifična medicinska oprema in visoko usposobljeno osebje za delo v PDC programa DORA. Tako so ob strokovni pomoči in nadzoru OI dodatno izobrazili in usposobili dva zdravnika radiologa, tri patologe, dva kirurga, štiri radiološke inženirje, dve medicinski sestri in dve administratorki, ki bodo delali v PDC programa DORA. Poleg tega so za potrebe izvajanja dodatnih preiskav v okviru programa DORA kupili tudi posebno opremo, med katero sta diagnostični aparat za tomosintezo (slikanje dojke z različnih kotov in nato dobljene podatke združi v eno samo trirazsežno podobo, ki radiologu poda znatno natančnejšo sliko) in sodobna miza za stereotaktične punkcije (tridimenzionalno vodena citološka punkcija ob izračunanih koordinatah, ki določijo ciljno mesto). V UKC Maribor je zagotovljeno tudi celovito zdravljenje raka dojk, vključno z radioterapijo, nuklearno medicino in možnostjo rekonstrukcije dojk po operaciji.

»V PDC programa DORA v UKC Maribor bomo izvajali vse zdravstvene storitve dodatnih preiskav za ženske, ki jim bomo po mamografiji v programu DORA odkrili spremembe na dojkah in zagotovili zdravljenje ter dodatne diagnostične operacije ženskam, ki jim bomo na dodatnih obravnavah odkrili raka dojk. Sprva bomo izvajali storitve v omejenem obsegu za območje Maribora ter nato postopoma širili območje, ki ga bomo pokrivali. Dodatno diagnostiko bomo izvajali za ženske, pri katerih so bile ob slikanju dojk v stacionarno presejalnih centrih programa DORA v murskosoboški, slovenjgraški in ptujski bolnišnici ter v zdravstvenem domu Maribor in UKC Maribor ter celjski bolnišnici in zdravstvenem domu ugotovljene spremembe. Ženske bodo deležne enako kakovostnih obravnav tako glede odkrivanja raka kot morebitnega zdravljenja raka dojk, kot jih zagotavlja OI,« je ob otvoritvi dejal vodja PDC programa DORA v UKC Maribor in nadzorni radiolog v programu DORA Tomaž Frangež, dr. med.

 

V programu DORA odkritih že 2.200 rakov, večinoma na začetni stopnji

Od aprila 2008, ko je bila na OI slikana prva ženska, so v programu DORA opravili že več kot 330.000 mamografij in pri 2.200 ženskah odkrili raka dojk, ki si jih ženske večinoma niso same zatipale. Zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še ni tipnih ali vidnih sprememb, omogoča večjo verjetnost ozdravitve in bolj kakovostno življenje žensk, pri katerih je bil rak dojk ugotovljen. Od začetka uvedbe programa DORA je udeležba vabljenih žensk 73 %, kar je med drugim potrditev, da program izvajajo na učinkovit in ženskam prijazen način. Za zniževanje umrljivosti v ciljni populaciji je pomembno, da se najmanj 70 % žensk odzove vabilu na presejalno mamografijo, ki je edina strokovno priznana metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še niso vidni ali tipni znaki bolezni. Danes v programu DORA izvajajo slikanje žensk na 20 mamografskih aparatih po vsej Sloveniji (seznam presejalnih centrov), kamor letno vabijo okoli 140.000 žensk; od danes naprej pa se dodatno diagnostiko in zdravljenje žensk z rakom dojk izvaja tudi v dveh presejalno-diagnostičnih centrih v UKC Maribor in na OI. Vsi centri programa DORA v Sloveniji delujejo po enotnih standardih kakovosti, v njih pa poteka stalen strokovni nadzor.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU