Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe

Drugo soboto v oktobru obeležujemo svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki letos poteka pod sloganom: ”Paliativna oskrba: Moja oskrba. Moja pravica.

Paliativna oskrba je ena od temeljnih človekovih pravic, do katere bi morali imeti dostop vsi neozdravljivo bolni, ki jo potrebujejo in želijo imeti, in njihovi svojci. Dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na OI: ”Naša družba se stara in rabili bomo vedno več paliativne oskrbe. Pravočasno pričeta paliativna oskrba pomeni boljšo kakovost življenja do smrti in tudi daljše preživetje. Odnos do umiranja mora zato v naši družbi postati pomembna tema, o kateri se bomo pogovarjali vsi skupaj, odkrito, predvsem pa pravočasno. S tem bo tudi paliativna oskrba dobila ustrezno mesto v zdravstvenem in socialnovarstvenem sistemu.” OI konec oktobra organizira 3. Slovenski kongres paliativne oskrbe, največji strokovni dogodek na področju paliativne oskrbe v Sloveniji, ki bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in s podporo Ministrstva za zdravje RS.

Vloga svojcev v paliativni oskrbi

Na letošnjem kongresu s številnimi tujimi in domačimi strokovnjaki bodo predstavljena nacionalna priporočila za zdravljenje simptomov pri bolnikih z napredovalim rakom, srečanje pa izpostavlja tudi izziv, kako v družbi povečati osveščenost o PO. V ta namen bodo na kongresu svoje poglede na PO predstavila društva onkoloških bolnikov, osebno izkušnjo svojca s paliativno oskrbo pa bo predstavila Ljiljana Leskovic: ”Ključen pomen za razvoj PO v Sloveniji je podpora in opolnomočenje svojcev. V kontekstu razvoja deinstitucionalizacije procesa umiranja in smrti je nujno potrebno okrepiti podporo svojcem. Ta mora biti sistemsko urejena in ne prepuščena posameznikom, profesionalna, a hkrati človeška, ki usmerja in vodi svojce v najhujših trenutkih življenja. Svojci tudi pričakujemo, da so zaposleni v zdravstvu na področju PO strokovno usposobljeni za proces umiranja ter sposobni jasne in odprte komunikacije.” Tudi mednarodna zveza paliativne in hospic oskrbe letos izpostavlja, da so družinski negovalci ključni del paliativne oskrbe, saj zagotavljajo temeljno podporo bolniku.

Za nadaljnji razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji so nujni paliativni timi v vseh slovenskih bolnišnicah

V Sloveniji letno umre skoraj 20. 000 ljudi, od tega večina zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. Večina med njimi potrebuje paliativno oskrbo. Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., koordinator Državnega programa obvladovanja raka (DPOR): ”Za nadaljnji razvoj PO v Sloveniji je potrebna vzpostavitev paliativnih timov v vseh slovenskih bolnišnicah oz. podpora obstoječim. To je tudi eden od prioritetnih ciljev Državnega programa obvladovanja raka za ureditev področja PO za onkološke bolnike, saj je po podatkih Eurostata Slovenija po odstotku umrlih zaradi raka (31 %) na prvem mestu med državami EU.” Paliativni timi so med drugim tudi osnova za razvoj mreže PO prek mobilnih paliativnih enot. Celostno in neprekinjeno PO lahko izvajamo samo v tesnem sodelovanju vseh treh ravni zdravstvenega sistema (primarni, sekundarni in terciarni).

Strokovnjaki izpostavljajo pomen zgodnje paliativne oskrbe

Paliativna oskrba daje možnost, da se bolnik in svojci ter zdravstveno osebje pravočasno pripravijo na obdobje in situacije, za katero pri neozdravljivi bolezni vemo, da bodo zagotovo prišli – to je obdobje težjih telesnih simptomov napredovale bolezni, obdobje večjih psihičnih stisk, obdobje umiranja, obdobje žalovanja. Paliativna oskrba omogoča, da znamo predvideti te situacije in se nanje pripraviti, zaradi česar bodo vse te stiske in težave manjše ali bolj obvladljive. Z ustrezno in pravočasno komunikacijo med bolniki, svojci in zdravstvenim osebjem lahko ustrezno in pravočasno naslovimo tudi skrbi, pričakovanja in želje glede oskrbe ob koncu življenja.

 

Več informacij o paliativni oskrbi:

http://www.paliativnaoskrba.si/

https://www.onko-i.si/dejavnosti/zdravstvena_dejavnost/skupne_zdravstvene_dejavnosti/paliativna_oskrba

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU