Predlog za posodobitev politike presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb

Evropska komisija je prejšnji teden predstavila predlog za posodobitev politike presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, ki bi zamenjal trenutno veljavna evropska priporočila iz leta 2003. Slovenija je ena izmed redkih držav v EU, ki vsem svojim prebivalcem nudi vsa, s strokovnimi dokazi podprta, organizirana presejanja za rake (DORA, ZORA in program Svit). Leta 2020 je bila na pobudo Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) s strani Ministrstva za zdravje imenovana Državna komisija za presejalne programe (DKP), ki bo usmerjala pripravo predlogov za nove organizirane presejalne programe. Izhodišča za spremembe na področju presejalnih programov v Sloveniji bodo končna sprejeta evropska priporočila, kar je predvideno za konec tega leta oziroma začetek prihodnjega.

Cilj posodobljenih evropskih priporočil za presejanje za raka, ki se osredotočajo na odkrivanje bolezni v zgodnjih stadijih, je povečati obseg presejanja za raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke, da bi dosegli cilj iz Evropskega načrta za boj proti raku, v skladu s katerim naj bi bili do leta 2025 ti presejalni programi dostopni 90 odstotkom ljudem, ki izpolnjujejo pogoje zanje. Priporočila predvidevajo tudi postopno uvajanje novih organiziranih presejalnih programov: za raka prostate, pljučnega raka in v bolj ogroženih regijah oziroma državah tudi raka želodca.

Predlog, pri pripravi in usklajevanju katerega so sodelovali strokovnjaki iz različnih držav, tudi iz Slovenije,

  • razširja ciljno skupino za presejanje za raka dojk, tako da zajema ženske stare od 45 do 74 let (doslej so bile vključene ženske stare od 50 do 69 let), in predvideva prilagojene pristope za ženske z gostimi dojkami;
  • priporoča, da se za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu pri ženskah starih od 30 do 65 let, uporablja testiranje na HPV, in sicer na vsakih pet let ali več, pri čemer bi bilo treba upoštevati status cepljenja proti HPV posamezne ženske;
  • priporoča presejalno testiranje za raka debelega črevesa in danke pri ljudeh, starih od 50 do 74 let, z imunokemičnim testiranjem vzorca blata, s katerim se odloči o morebitni nadaljnji kolonoskopiji.

Predlog usmerja države članice k nadaljnjemu raziskovanju in postopnemu uvajanju presejanja za pljučnega raka, raka prostate in v določenih državah oziroma regijah tudi za raka želodca. Evropske smernice za kakovostno izvajanje novih presejalnih programov bodo pripravljene v naslednjih korakih. Za te nove programe predlog spodbuja implementacijske raziskave, na osnovi katerih bi države članice  ugotovile, na kakšen način bi lahko v posamezni državi v skladu s strokovno podprtimi dokazi in smernicami postopno uvedli:

  • presejanje za pljučnega raka z nizko-doznim CT pri trenutnih in bivših hudih kadilcih, starih od 50 do 75 let;
  • presejanje za raka prostate pri moških, starih do 70 let, s testiranjem na prostatični specifični antigen (PSA) in po potrebi slikanjem z magnetno resonanco kot nadaljnjo preiskavo;
  • presejalne preglede za bakterijo Helicobacter pylori ter preglede za ugotavljanje in spremljanje predrakavih želodčnih sprememb na območjih z visoko stopnjo pojavnosti raka želodca in umrljivosti zaradi te bolezni.

Več informacij na povezavi:

https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/evropska-komisija-s-predlogom-o-posodobljeni-politiki-presejalnih-programov-za-raka

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU