Pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk

Ob začetku rožnatega oktobra priporočamo in spodbujamo ženske med 50. in 69. letom starosti, da se odzovejo vabilu na presejalno mamografijo DORA, katerega cilj je je zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk v tej starostni skupini. »Z mamografijo v programu DORA odkrivamo majhne, še netipne spremembe na dojki. Odkrivanje majhnih rakov lahko pomeni bistveno boljše možnosti za uspešno ozdravitev. Poleg tega je samo zdravljenje manj agresivno, kar prispeva k večji kakovosti življenja bolnic,« je povedal mag. Maksimilijan Kadivec, dr. med., vodja  programa DORA.

Odčitavanje mamografij DORA; foto miha fras

V prvi polovici leta (1. 1.–30. 6. 2019) je bilo na presejalno mamografijo povabljenih 75.167 žensk v starosti med 50 in 69 let, med katerimi se je vabilu odzvalo 58.658 žensk oziroma 78-odstotkov.  V tem času so v programu DORA odkrili raka dojk pri 268 ženskah, večinoma majhnih in omejenih na dojko, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno (številka še ni nujno dokončna, ker so nekatere ženske še v obravnavi).  Skupno smo v programu DORA od začetka delovanja leta 2008 odkrili raka dojk že pri 2.683 ženskah.

Dr. Simona Borštnar, dr. med. pozdravlja dober odziv na presejalni program in dodaja: ‘’Dobra novica je tudi, da so trenutno dostopna vsa zdravila, ki so registrirana pri Evropski agenciji za zdravila za zdravljenje raka dojk, bodisi da jih že plačuje ZZZS ali pa uredimo dostop prek programa sočutne uporabe zdravila. Kot slovensko zdravstvo v celoti pa se žal spopadamo s pomankanjem zdravnikov, predvsem internistov onkologov, ki vodijo vsa zahtevnejša sistemska zdravljenja, in pa kritičnim pomankanjem prostora za vse ambulantne preglede, ki jih potrebujejo onkološki bolniki. Ob dejstvu, da se incidenca raka dojk še vedno povečuje, sistemska zdravljenja pa so vedno kompleksnejša in daljša, to vodi v skrajševanje časa, namenjenega posamezni bolnici, in posledično slabši oskrbi – pri zdravljenju raka dojk namreč že dolgo ni pomembno samo to, da bolnica preživi, pač pa tudi, da zdravljenje preživi kakovostno, z dobro obvladanimi neželenimi učinki in brez kasnih posledic.’’

Več o raku dojk lahko preberete tukaj.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU