Slovenski teden boja proti raku

Med 1. in 7. marcem poteka 38. teden boja proti raku, letos pod geslom »Obvladovanje raka s cepljenjem«. Okužbe so pomemben in med ljudmi premalo poznan povzročitelj raka. K zaščiti pred nastankom teh rakov lahko pripomore cepljenje proti okužbi, če je to na voljo, tudi v času pandemije covid-19. Cepljenje pomembno doprinese k ciljem Državnega progama obvladovanja raka, organizatorji tedna pa izpostavljajo tudi pomen cepljenja proti COVID-19 pri onkoloških bolnikih za obvladovanje raka v času pandemije.

 

Okužbe so pomemben, preprečljiv in med ljudmi premalo poznan povzročitelj raka
Dr. Urška Ivanuš, dr. med., predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku:»Globalno gledano okužbe povzročajo kar okrog 15 % vseh rakov, v razvitem svetu manj, okrog 7 %. Raki, povzročeni z okužbami, se v primerjavi z drugimi raki pogosteje pojavljajo pri mlajših in so posledica dolgotrajnih okužb. Sama okužba še ne pomeni raka, večina okuženih ne bo nikoli zbolela z rakom. Glavni povzročitelji so človeški papilomavirusi (HPV), virusi hepatitisa B (HBV) in C (HCV) ter bakterija Helicobacter pylori (HP). Spoznanje, da okužbe povzročajo raka, nam je prineslo povsem nove možnosti za preprečevanje raka – med drugim tudi z enim zgodovinsko najbolj učinkovitih in varnih javnozdravstvenih ukrepov, s cepljenjem proti okužbam s HBV in HPV. Cepljenje proti HPV bo omogočilo eliminirati prvega raka v svetu – rak materničnega vratu«.

Okužbam s HCV ali HBV lahko pripišemo okoli 75 % jetrnoceličnega raka, okužbam s HP okoli 90 % želodčnega raka (brez raka kardije) in okužbam s HPV skoraj 100 % raka materničnega vratu in okoli 25−90 % drugih rakov anogenitalnega področja pri obeh spolih in okoli 20 % rakov ustnega žrela, vključno s tonzilami in bazo jezika. Rak materničnega vratu v svetovnem merilu predstavlja 80 % vseh s HPV povezanih rakov.

 

Cepljenje pomembno doprinese k ciljem Državnega progama obvladovanja raka
Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., koordinator Državnega progama obvladovanja raka (DPOR):»DPOR, ki je leta 2020 praznoval deseto obletnico, naslavlja vsa področja obvladovanja raka, v sklopu primarne preventive tudi nalezljive bolezni, povezane z rakom. Na tem področju smo si zadali dva cilja: do konca leta 2021 zagotoviti vsaj 75-odstotno precepljenost deklic proti HPV in ohraniti visoko precepljenost proti hepatitisu B (okrog 90 odstotkov). Podatki NIJZ glede precepljenosti za šolsko leto 2019/2020 kažejo, da ciljev nismo v celoti dosegli, vendar je trenutno v pripravi nov strateški načrt DPOR za obdobje 2022–2026, v katerem bomo ohranili in nadgradili cilje s področja nalezljivih boleznih, povezanih z rakom. Pri tem bomo sledili usmeritvam Evropskega načrta za boj proti raku pri precepljenosti HPV; DPOR podpira čimprejšnjo uvedbo možnosti cepljenja proti HPV v Sloveniji tudi za dečke, hkrati pa podpira aktivnosti za seznanjanje o pomenu cepljenja v populaciji.«

Podatki NIJZ glede precepljenosti za šolsko leto 2019/2020 kažejo, da ciljev DPOR nismo v celoti dosegli: precepljenost proti okužbi s HPV pri deklicah je bila 58,5-%, precepljenost proti hepatitisu B je bila 79,9-%. Trend precepljenosti v šolskem letu 2019/2020 v primerjavi s predhodnimi šolskimi leti ni spodbuden, kar pa lahko v določeni meri zagotovo pripišemo epidemiji COVID-19. Precepljenost pri hepatitisu B je v primerjavi s predhodnimi leti upadla za okoli 8 odstotnih točk, pri HPV pa se je ustavil ugoden trend naraščanja precepljenosti iz predhodnih let.

 

S cepljenjem proti HBV in HPV preprečujemo raka
Mag. Andreja Borinc Beden, dr. med., specialistka pediatrije:»Pomembno je, da imajo otroci in mladostniki tudi v času epidemije COVID-19  možnost  preventivnih  pregledov in cepljenja. Pediatri smo veseli, da je bil v letu 2020 Nacionalni program cepljenja proti nalezljivim boleznim prenovljen na način, da proti hepatitisu B cepimo dojenčke, in sicer s šest-valentnim cepivom, ki nudi sočasno zaščito proti šestim nalezljivim boleznim. Veseli nas tudi, da je Zdravstveni svet potrdil širitev Nacionalnega programa cepljenja z vključitvijo cepljenja proti okužbam s HPV tudi za dečke, ki bodo lahko brezplačno cepljeni v prihodnjem šolskem letu. Pediatri zagovarjamo stališče, da je cepljenje otrokova pravica. Otrok ima pravico, da je zaščiten pred  boleznimi, ki nas v današnjem času še vedno ogrožajo. Raziskave kažejo, da kljub številnim nepreverjenim informacijam na spletu, ki krepijo predvsem dvom in ustvarjajo strah med ljudmi, zdravnikom in znanosti še vedno zaupa večina staršev.«

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU