ROŽNATI OKTOBER – mednarodni mesec ozavešanja o raku dojk

Začenja se mesec oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji, saj na leto zboli okoli 1400 žensk, prizadene pa lahko tudi moške.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije opozarja na pomembnost vseh preventivnih ukrepov za zgodnje odkrivanje raka: mesečno samopregledovanja dojk in udeleževanje državnega presejalnega programa DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk. V program DORA so vključene vse ženske med 50. in 69. letom v Sloveniji, ki jih vsaki dve leti vabimo na presejalno mamografijo, t. j. rentgensko slikanje dojk..

Če je bolezen diagnosticirana zgodaj, bo zdravljenje lahko uspešnejše. Zgodaj odkrita bolezen praviloma pomeni večjo verjetnost ozdravitve, manj obsežno zdravljenje, hitrejše okrevanje, manjšo umrljivost in boljšo kakovost življenja. Mamografija je najbolj zanesljiva in natančna metoda pri odkrivanju začetnih sprememb in je tako imenovani »zlati standard« diagnostike dojk.

Društvo onkoloških bolnikov apelira na vse ženske, da se povabila na presajanje udeležijo in naj zaradi strahu pred koronavirusom ne opustijo možnosti zgodnjega odkrivanja raka. Zelo pomembno je tudi stalno samopregledovanje dojk. V primeru zatipanih sprememb, se kljub omejitvam, ki v zdravstvu veljajo zaradi novega koronavirusa, posvetuje s svojim izbranim zdravnikom ali ginekologom. Ključnega pomena je skrb zase ter pozornost na svoje počutje in telesne spremembe, veliko pa lahko naredimo tudi s tem, da krepimo zdrav življenjski slog, ki vključuje redno telesno dejavnost, zdravo in uravnoteženo prehrano in  ohranjanje ustrezne telesne mase.

Bolnice in tudi bolniki pa se lahko veselijo spodbudnih novic, ki jih je v izjavi za javnost med drugim poudarila dr. Simona Borštnar, dr. med., internistka onkologinja v Sektorju internistične onkologije OI, vodja mamarnega tima na OI:  “Zadnje leto je bilo ponovno uspešno pri dotoku novih zdravil za sistemsko zdravljenje raka. V zdravljenju razsejane bolezni je bil na listo zdravil uvrščen alpelizib za zdravljenje bolnic z razsejanim hormonsko odvisnim, HER2-negativnim, PIK3CA mutiranim rakom dojk. Za nosilke zarodne mutacije gena BRCA 1/2 , ki imajo razsejan rak dojk, imamo od letos na voljo talazoparib. Za bolnice s HER2-pozitivnim rakom dojk pa je na voljo kombinacija zdravil trastuzumaba in pertuzumaba v obliki podkožnih injekcij, ki je prijaznejša do bolnikov, zdravstvenemu osebju pa olajša in skrajša delo. Tretja pomembna novica pa je, da si z veliko hitrostjo sledijo uspešna poročila rezultatov kliničnih raziskav, ki obetajo številne novosti tako v zdravljenju zgodnjega raka kot tudi razsejane bolezni v naslednjih letih.”

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU