Obvladovanje raka v EU – Kako naprej

Srečanje deležnikov projekta skupnega ukrepanja iPAAC

V okviru projekta skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku (iPAAC JA) so se v petek, 31. maja 2019 na Območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana srečali  deležniki na področju obvladovanja raka. Srečanja so se udeležili predstavniki podpornih organizacij bolnikov, predstavnica Ministrstva za zdravje, predstavniki Onkološkega inštituta Ljubljana in predstavniki sorodnih projektov skupnega ukrepanja. Skupaj so pregledali izhodišča projekta ter načrte za udejanjanje ključnih rezultatov in izsledkov projekta skupnega ukrepanja.

Doc. dr. Tit Albreht iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, znanstveni koordinator projekta skupnega ukrepanja iPAAC, ­je najprej predstavil skupni ukrep iPAAC kot triletni obsežen vseevropski projekt, ki združuje 44 partnerskih institucij iz 24 evropskih držav in je sofinanciran s strani Evropske Unije v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014–2020).

Vlogo Onkološkega Inštituta Ljubljana (OIL) v projektu skupnega ukrepa iPAAC so povzele dr. Urška Ivanuš, izr. prof. dr. Vesna Zadnik in doc. dr. Mateja Krajc. Predstavnice OIL so izpostavile izzive na področju zdravstvene oskrbe onkoloških bolnikov, ki jih v okviru projekta skupnega ukrepanja iPAAC nagovarjajo z raziskovanjem področij genomike, neenakosti in delovanjem registrov raka.

Zbrane udeležence je nagovoril tudi belgijski strokovnjak za filozofijo in etiko medicine, prof. dr. Ignaas Devisch. V svojem predavanju je opisal, kako se pomen solidarnosti kot osnove za zdravstvene sisteme spreminja glede na družbene okoliščine.

Prof. dr. Branko Zakotnik, koordinator Državnega programa za obvladovanje raka je predstavil področje obvladovanja raka v Sloveniji z načrtovanjem državnih programov in izpostavil glavne izzive, s katerimi se soočamo v Sloveniji.

Srečanje se je zaključilo z diskusijo udeležencev o možnem sodelovanju pri implementaciji rezultatov skupnega ukrepanja in skupnem delovanju v dobro bolnikov.

Dodatne­ informacije­ o­ projektu­ skupnega­ ukrepanja­ iPAAC­ so­ na­ voljo­ na uradni spletni strani projekta (www.ipaac.eu), oziroma prek elektronske pošte na naslovu  (ipaac@nijz.si).

Projekt skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku  (iPAAC JA) je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014-2020). 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU