Sodelujte v evropskem projektu 4D PICTURE

Onkološki inštitut Ljubljana sodeluje v evropskem projektu 4D PICTURE, ki bo skušal s pomočjo baze podatkov različnih populacij razviti prognostično orodje, da bi se (še) bolj približali bolnikom in njihovim svojcem. Prognostično orodje bo poleg klasičnih podatkov vključevalo tudi izkušnje, vrednote in želje bolnikov z rakom prostate, rakom dojk in kožnim melanomom.

Namen projekta je razviti sodoben in trajen model sprejemanja odločitev tekom onkološkega zdravljenja po principu “shared decision making”, ki bo klinikom, bolnikom in njihovim bližnjim omogočil sprejemanje optimalnih odločitev. Projekt poteka v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Danskem. Projekt v Sloveniji vodi doc. dr. Barbara Perić, dr. med., specialistka kirurgije.

Eden izmed najpomembnejših delov raziskave je tesno sodelovanje z bolniki. Da bi pridobili vpogled v izkušnje in izzive, ki jih bolniki doživljajo ob zdravljenju, obvladovanju in življenju z rakom, so pripravili poseben anonimen vprašalnik. Če ste se v zadnjih treh letih zdravili oziroma se še vedno zdravite za rakom, vas prijazno vabimo, da sodelujete pri vprašalniku, ki sprašuje o vaših izkušnjah s postavitvijo diagnoze, pridobivanjem in razumevanjem informacij o bolezni, diagnozi ter zdravljenju, sprejemanjem odločitev in obvladovanjem zdravljenja.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU