Seminar Kako živeti z rakom

Šmarješke Toplice, 8. in 9. oktober 2018

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije smo v okviru programa Pot k okrevanju organizirali dvodnevni strokovni seminar z naslovom Kako živeti z rakom. Številna predavanja, supervizija in umestitev 11 novih prostovoljk in prostovoljcev je 50 udeležencev, samih prostovoljcev, več kot navdušilo.

Predavatelji so spregovorili o problemih bolniških in invalidskih komisij bolnika z rakom v splošni ambulanti (Alenka Nadler Žagar, dr. med., strokovna vodja skupine za samopomoč Ribnica), o psihosocialnih vidikih raka (mag Andreja Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., podpredsednica DOBSLO), o pomembnosti videza pri rehabilitaciji (Evgen Gec), o prehrani, kot pomembnem gradniku zdravja (Teja Novak, dipl. m. s., ZD Vrhnika) in o paliativni oskrbi in mreži pomoči neozdravljivo bolnim (dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.,  Onkološki inštitut). Poročilo o strokovnih srečanjih v tujini je podala podpredsednica društva, Nataša Elvira Jelenc, predstavitev Centrov za krepitev zdravja pa je pripravila in podala Ksenija Noč, dipl. m. s., strokovna vodja skupine za samopomoč Jesenice. Drugi dan seminarja je bil namenjen superviziji za prostovoljke in prostovoljce individualne in skupinske smaopomoči programa Pot k okrevanju.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU