Redna letna skupščina Društva onkoloških bolnikov Slovenije

Vljudno Vas vabimo na redno letno skupščino Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki bo v torek, dne 28. 3. 2017 ob 12.00 v predavalnici stavbe C Onkološkega inštituta, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

Na srečanju se nam bodo pridružili generalna direktorica Direktorata za javno zdravje RS Mojca Gobec, generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić in koordinator Državnega programa za obvladovanje raka prof. dr. Branko Zakotnik.

Dnevni red skupščine:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine
  3. Letno poročilo o delu društva za leto 2016
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2016
  6. Delovni in finančni načrt za leto 2017
  7. Sprejem razrešnice dosedanjim članom organov društva
  8. Spremembe in dopolnitve Statuta (obstoječi Statut; predlog sprememb)
  9. Predlaganje kandidatov za člane organov društva in volitve
  10. Razno

Na skupščino, ki je najvišji organ društva, ste letos še prav posebej lepo povabljeni, ker bomo volili nove člane vseh organov društva in seveda tudi novega predsednika. Združeni v čim večjem številu bomo uspešneje začrtali in uresničevali zastavljene cilje.

Z veseljem vas pričakujemo in lepo pozdravljamo. Vabljeni!

Vabilo si lahko prenesete tukaj.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU