Rak pljuč

Našo usodo lahko zasenčita tudi nevednost in neznanje. Zato je prav, da se poučite o raku pljuč, ki ogroža vse več ljudi. Upamo, da Vam bodo pri tem pomagali tudi naši odgovori na nekaj osnovnih vprašanj o tej bolezni.

Ogled >>

Imunoonkologija

Imunoonkologija je nov način zdravljenja raka, ki prinaša novo upanje številnim bolnikom. Pomembno je, da pri svojem zdravljenju aktivno sodelujete in spoznavate tudi nove pristope, da se boste o možnostih zdravljenja in o najbolj ustreznih rešitvah lahko pogovarjali s svojim zdravnikom.

Ogled >>

Rak ščitnice

Ob soočanju z boleznijo, ki je zaznamovala Vaše življenje, je pomembno, da se pogumno spopadete z njo in jo čim bolje spoznate. Zato se poučite o osnovnih dejstvih obvladovanja raka ščitnice. Upamo, da Vam bodo pri tem pomagali tudi naši odgovori na nekaj ključnih vprašanj o tej bolezni.

Ogled >>

Duševna stiska pri bolnikih z rakom

Avtorica mag. Andreja C. Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., je pripravila nekaj osnovnih informacij o duševni stiski, da bi jo bolniki lažje prepoznavali in obvladovali, si znali pomagati in po potrebi poiskati pomoč.

Ogled >>

Rak dojke

Avtorica dr. Simona Borštnar, dr. med., je opisala osnovna dejstva o raku dojk in o njegovem zdravljenju. To je najpogostejši rak pri ženskah, za to vrsto raka zboleva vse več žensk. K sreči pa postaja to tudi vse bolj obvladljiva bolezen. Ne pozabite na samopregledovanje in odzovite se vabilu DORA!

Ogled >>

Rak prostate

Avtor dr. Boštjan Šeruga, dr. med., je pripravil odgovore na osnovna vprašanja o diagnostiki, zdravljenju in presejanju te bolezni, ki ogroža predvsem starejše moške. V zadnjih letih je rak prostate postal najpogostejši rak pri moških v Sloveniji.

Ogled >>

Rak pljuč

Avtorica doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., je menila, da našo usodo lahko zasenčita tudi nevednost in neznanje. Zato je prav, da se poučimo tudi o raku pljuč, ki ogroža vse več ljudi in je še posebej pri ženskah v porastu. Glavni krivec za njegov nastanek je kajenje.

Ogled >>

Rak jajčnikov

Avtorica Sonja Bebar, dr. med., je opisala rak jajčnikov, ki ima med boleznimi rodil najmanj prepoznavne bolezenske znake in ga je težko odkriti v zgodnjem stadiju. Zato opominja na nekatera dejstva in seznanja z odgovori na nekaj osnovnih vprašanj o tej bolezni.

Ogled >>

Rak mod

Avtorica dr. Breda Škrbinc, dr. med., je pripravila odgovore na nekaj osnovnih vprašanj o raku mod, ki ogroža predvsem mlajše moške; vsako leto jih na novo zboli okrog 100. K sreči pa je to dobro obvladljiva bolezen tudi v napredovalem stadiju. Odkrijete jo lahko sami z rednim samopregledovanjem mod.

Ogled >>

Rak trebušne slinavke

Avtor prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., je pripravil odgovore na nekaj osnovnih vprašanj o dejavnikih tveganja, diagnostiki in zdravljenju, ki naj bodo v pomoč pri boljšem razumevanje te bolezni. Rak trebušne slinavke ima neznačilne bolezenske znake in ga je zato težje odkriti v zgodnjem stadiju, ko so večje možnosti uspešnega zdravljenja. V zadnjih 10 letih se je število obolelih podvojilo.

Ogled >>

RARECAREnet

Publikacija je bila izdana ob strokovnem srečanju RARECAREnet na temo redkih rakov. Podaja osnovne informacije o skupnem iskanju in raziskovanju ustreznih rešitev pri premagovanju težav ob redkih rakih. Potrebno je širše mednarodno sodelovanje in povezovanje, med bolniki pa širjenje informacij, prilagojenih njihovim potrebam.

Ogled >>

Samopregledovanje mod

Priporočena navodila, v besedi in sliki, za redno samopregledovanje mod naj pomagajo vsakemu moškemu čim bolje skrbeti za lastno zdravje ob zavedanju, da se tudi na modih lahko razvije rak.

Ogled >>

Samopregledovanje dojk

V knjižici so predstavljeni uporabni nasveti, kako samopregledovati dojke, kar naj bi prišlo vsaki ženski v navado. Samopregledovanje dojk je pomembno, saj tako ženska lahko prepozna že najmanjšo spremembo in nanjo tudi odreagira.

Ogled >>

Mamografija

Avtorica mag. Kristijana Hertl, dr. med. je pripravila odgovore na nekaj osnovnih vprašanj o ugotavljanju bolezenskih sprememb v dojkah. Opisala je neinvazivne in invazivne preiskave, ki se jih uporablja pri odkrivanju bolezenskih sprememb v dojkah, in priporočila samopregledovanje dojk.

Ogled >>

Hormonsko zdravljenje raka dojk

Avtorica dr. Simona Borštnar, dr. med., je pripravila odgovore na nekaj osnovnih vprašanj bolnic, ki se soočajo s tem zdravljenjem. Hormonsko zdravljenje raka dojk je način zdravljenja, ki temelji na znižanju nivoja ženskih hormonov oz. zasedbi hormonskih receptorjev, na katere se vežejo spolni hormoni.

Ogled >>

Biološka zdravila za zdravljenje raka

Avtorica prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., je za bolnike, ki se srečujejo s sistemskim zdravljenjem in z novimi biološkimi zdravili, pripravila odgovore na nekaj osnovnih vprašanj – za boljše razumevanje in lažje sodelovanje pri zdravljenju.

Ogled >>

Kaj je imunoonkologija

Publikacijo je pripravila Evropska strokovna skupina za imunoonkologijo pri Evropski zvezi bolnikov z rakom z namenom razložiti bolnikom, kako se imunoonkološka terapija razlikuje od obstoječih oblik zdravljenja in da bi lahko korenito spremenila zdravljenje številnih vrst raka.

Ogled >>

Komunikacija v družini

Avtorica mag. Andreja C. Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., je pripravila nekaj napotkov obolelim staršem ob sporočanju diagnoze rak svojim otrokom. Nagovarja predvsem tiste z majhnimi otroki in/ali mladostniki. V želji, da bi zaščitili svoje otroke, jim lahko nehote celo škodijo, ko ne upajo ali ne zmorejo z otrokom odkrito spregovoriti.

Ogled >>

HPV humani papiloma virusi

Knjižica v tiskani obliki ni več na zalogi.

Avtorica prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., je spregovorila o novem upanju za boj proti raku materničnega vratu z uvedbo cepiva proti HPV. Ponuja odgovore na osnovna vprašanja za lažjo odločitev o preventivi za to vrsto raka. Cepljenje deklic naj bi v prihodnje bistveno zmanjšalo zbolevanje za rakom materničnega vratu.

Ogled >>

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Publikacija vsebuje osnovne informacije o društvu in njegovih programih.

Ogled >>
MENU