Nova spletna platforma onKOvid za spremljanje bremena raka med epidemijo

Zaživela je nova spletna platforma onKOvid za spremljanje bremena raka med epidemijo COVID-19 v Sloveniji. Platforma omogoča ažurno in sprotno spremljanje razmer na področju onkologije in opazovanje morebitnih odklonov, s čimer daje odločevalcem podlago za spremembe ukrepov.

Onkološki inštitut Ljubljana ob tem izpostavlja, da je rak najpomembnejši in najpogostejši zdravstveni problem naše družbe, zato ga moramo obvladovati vzporedno z epidemijo COVID-19. Podatki onKOvida kažejo, da je prvi val epidemije bolj vplival na število novih primerov raka in napotitve na onkološko obravnavo kot drugi in tretji val.

Slovenski Register raka je na osnovi dostopnih sprotnih podatkov že kmalu po zaključenem prvem valu epidemije COVID-19 leta 2020 pripravil analizo onkoloških obravnav in kot prvi na svetu izdal članek, ki je uspel pokazati vpliv COVID-19 na raka s podatki registra raka. Spremljanje vpliva epidemije COVID-19 na breme raka je nadaljeval v sklopu aktivnosti, poimenovanih onKOvid (iz besed onkologija in kovid), ki so sedaj na voljo širši javnosti tudi v elektronski obliki na spletni strani: http://www.slora.si/onkovid. Platforma onKOvid grafično prikazuje podatke o novih primerih raka in napotitvah na onkološke preglede (prvi, kontrolni, onkološko genetsko svetovanje in testiranje) po mesecih, primerjalno za leta 2019, 2020 in 2021. Posebej so objavljeni tudi podatki o obravnavah bolnikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Podatki se posodabljajo mesečno in so javno dostopni.

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU