Nešteto razlogov za življenje

Danes je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani predstavilo knjigo psihoonkologinje in nevropsihiatrinje prim. Marije Vegelj Pirc, dr. med., z naslovom Nešteto razlogov za življenje: O psihoonkologiji in Društvu onkoloških bolnikov Slovenije – poti razvoja in sodelovanja.

Omenjena knjiga s pomočjo bogatega dokumentarnega in slikovnega gradiva, predvsem pa s pomočjo kronoloških zapisov in številnih osebnih zgodb ter pričevanj daje vpogled v uvajanje in razvoj nove stroke psihoonkologije in organizirane samopomoči bolnikov ter ustanovitve Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Poudarja  pomen medsebojnega sodelovanja in učenja. Avtorica  Marija Vegelj Pirc je pred bralstvo postavila obsežno in pomembno delo, ki odraža njeno predanost bolnikom in stroki, ki jo je pionirsko uvajala in razvijala skupaj z mnogimi zdravstvenimi delavci in bolniki, kot tudi z željo, da se na najboljši možni način ohrani spomin na vse posameznike in številne dejavnosti, akcije in projekte, ki so pomembno zaznamovali prehojeno pot psihoonkologije in Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

Osrednji del knjige je namenjen razvoju in pomenu psihoonkologije, ki izhaja iz psihosomatskega pristopa v medicini in je del celostne obravnave bolnikov z rakom, saj upošteva soodvisnost duševnega in telesnega pri nastanku, razvoju, poteku in zdravljenju bolezni. Nastanek psihoonkologije v Sloveniji je izšel iz prizadevanj prim. Marije Vegelj Pirc za celostno obravnavo onkoloških bolnikov, saj je znala in zmogla prisluhniti njihovim potrebam, jih slišati in razumeti, ko so spregovorili o svojih stiskah, dvomih in strahovih. Psihoonkologija je bolnikom omogočala, da so v sebi in v medsebojni povezanosti našli notranje moči in pogum za soočanje z življenjem z boleznijo.

V knjigi je opisan kratek zgodovinski pregled razvoja psihoonkologije v svetu in Sloveniji, podrobneje pa spoznavamo razvoj  psihoonkološke dejavnosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana, ki nam ga prikazujejo opisi pomembnih korakov na poti uvajanja te mlade medicinske stroke. Sočasno pa  spremljamo v okviru psihoonkologije tudi  postopno vključevanju prostovoljskega dela bolnikov, uvajanje organizirane samopomoči. Tako s pomočjo prebiranja knjige spoznavamo, da se  je z napredkom zdravljenja raka rastlo tudi upanje pri bolnikih in svojcih. Mnogi med njimi pa so svoje izkušnje, bolečine in stiske prelili v tenkočutno občutljivost za prepoznanje stisk drugih ter pripravljenost, da na novo obolelim bolnikom  s pomočjo lastne izkušnje nudijo podporo in pomoč.

Avtorica je zaslužna za uvajanje skupinskega psihoterapevtskega pristopa v psihoonkologiji, ki je v knjigi bogato dokumentirano. Bolniki  so v skupinah spoznavali, da v stiski niso sami in začutili moč povezanosti z drugimi bolniki. Tovrstna spoznanja in izkušnje iz tujine so  prispevale, da so bolniki pripoznali dodatno opolnomočenje v ustanovitvi Društva onkoloških bolnikov Slovenije, v katerem so imeli močno podporo tudi s strani strokovnjakov. Več kot 20 let je bila avtorica knjige na čelu društva in je s številnimi akcijami in projekti ter z mnogimi prostovoljci in sodelavci pomembno vplivala na detabuiziranje raka v družbi.

Knjiga je še posebej dragocena, ker jo ves čas spremlja osebna nota tako avtorice kot številnih bolnikov in zdravstvenih delavcev.

Ana Žličar, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki je knjigo založilo in izdalo, je v uvodnem nagovoru izpostavila: »Društvo onkoloških bolnikov Slovenije ima knjigo, v kateri je avtorica prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., z njej lastno natančnostjo popisala VSE. Imela sem privilegij, da sem bila udeležena pri pomembnih dogodkih in še vedno je spomin nanje zelo živ, saj je bilo moje doživljanje zelo intenzivno, pa naj je šlo za Kolo življenja, Novo pomlad življenja, Nešteto razlogov za življenje ali obnovo stavbe C. Z gotovostjo lahko zatrdim, da spomini enako močno živijo tudi pri DRUGIH članih našega društva, ki so spremljali te dogodke in se jih udeleževali. Najbolj pa je živ spomin na soočanje z boleznijo in na pomoč prostovoljcev, ki so ne le sebi, ampak tudi drugim pomagali na poti okrevanja, da so skupaj z bolniki postali zmagovalci. Vesela sem, da je knjiga napisana, saj dokazuje, kako sijajne rezultate prinese predanost delu ob prepoznanih potrebah bolnikov. Predanost ideji in viziji, kako pomagati bolnikom, je udejanjena tudi v poslanstvu Društva onkoloških bolnikov Slovenije. S ponosom se lahko oziramo na prehojeno pot, a smo hkrati zazrti v prihodnost in v vse izzive, ki nam bodo prišli naproti. To lahko strnem v »nešteto razlogov za obstoj in delovanje Društva onkoloških bolnikov Slovenije«.

Strokovna direktorica Onkološkega Inštituta Ljubljana, izr. prof. dr.  Irena Oblak, dr. med., je v predgovoru  knjige poudarila: »Prim. Marija Vegelj Pirc je kot  vrhunska zdravnica razumela, da bolniki za svojo ozdravitev ne potrebujejo samo odličnega  zdravljenja, temveč v svoji stiski potrebujejo tudi duševno in čustveno uteho. Pričujoča knjiga ponuja edinstven vpogled v začetke ter razvoj psihoonkologije v slovenskem prostoru in organizirane prostovoljne in društvene pomoči bolnikom z rakom. Uvajanje psihoonkologije v onkološko zdravljenje je bolnikom prineslo celostno obravnavo, ki se prilagaja potrebam vsakega posameznika in je pomembno prispevala k razvoju slovenske onkologije.«

Avtorica knjige prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., je v pogovoru o knjigi dejala, da je bilo vredno in je vredno, ker je bila na strani bolnikov, izhajala iz njihovih potreb, jih znala poslušati in slišati ter jim dati BESEDO. Ob tem je dodala: »Zgodovina je učiteljica življenja, pravi latinski rek, zato se mi je zdelo prav, da tudi našo zgodovino zapišem. Da se naša skupna pot ohrani kot spomin in morda tudi navdih prihodnjim rodovom. To je moja dolžnost in družbena odgovornost, hkrati pa poklon vsem onkološkim bolnikom.«

Knjiga Nešteto razlogov za življenje, ki jo je izdalo in založilo Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, ni v prosti prodaji. Dosegljiva je na spletni strani društva in v nekaterih knjižnicah. Za več informacij se obrnite na Društvo po telefonu − 041 835 460 − ali e-pošti: dobslo@siol.net

Print Friendly, PDF & Email

 

MENU